Линк до решенијата за детски списанија и прирачници


За пристап до решенјата во можноста search која се наоѓа во десниот горен агол озачена со икона во вид на лупа , впишете – решенија и ќе Ве пренасочи до скенираните документи.

Со почит ЈОУДГ „РОСИЦА“

Leave a Reply