Советот на воспитувачи на „ Росица “


Советот на воспитувачи на „ Росица “ одржа стручен состанок во едукативниот центар на Зоолошката градина – Скопје. Во склоп на тој состанок беше одржана и работилница со што се означи почетокот на проектот „ Насилството и децата “, во сорботка со г-ѓа Филипина Негриевска.

 

Овој проект произлегива од развојниот план на усановатаи че трае цела година. Очекувањата се низ активностите на овој проект да се подобрат нашите сознанија на оваа тема и да се совладаат техники со коии подобро ке владееме со своите емоции и реакции, истото че го препознаваме кај децата и ќе им помагаме во секојдневните ситуации во градинка

Leave a Reply