Блог


Завршна сметка 2016

ЈОУДГ „РОСИЦА“ Ѓорче Петров - Скопје, сметка 778010199690311
Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен Биланс Посебни податоци Структура на приходи
read more

Завршна сметка 2016

ЈОУДГ „РОСИЦА“ Ѓорче Петров - Скопје, сметка 778010199678717
Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен биланс Посебно податоци Структура на приходи
read more

Завршна сметка 2016 година

ЈОУДГ „РОСИЦА“ Ѓорче Петров - Скопје, сметка 778010199660310
Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен биланс Посебни податоци Структура на приходи
read more

Решение за употреба на детски списанија и прирачници – донесени по донесување на ПРОГРАМАТА ЗА РАНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ

* Решение за употреба на детски списанија и прирачници - донесени по донесување на ПРОГРАМАТА ЗА РАНО УЧЕЊЕ И...
read more

Линк до решенијата за детски списанија и прирачници

За пристап до решенјата во можноста search која се наоѓа во десниот горен агол озачена со икона во вид на лупа ,...
read more

Решениа за детски списанија и прирачници

Решениа за детски списанија и прирачници
read more

Ново руво за објект „Кокиче“

Ново руво за објект „Кокиче“
Започна реконструкција на дел од ОУ „Ѓорче Петров“ Скопје и негова пренамена во детска градинка. (more…)
read more

Презентација и куклена претстава

Презентација и куклена претстава
Во рамките на одбележувњето на 150 години од раѓање на Горче Петров, 70 годишниот именден на нашата општина и 50...
read more

Советот на воспитувачи на „ Росица “

Советот на воспитувачи на „ Росица “
Советот на воспитувачи на „ Росица “ одржа стручен состанок во едукативниот центар на Зоолошката градина -...
read more

Нова кујна во „РОСИЦА“

Нова кујна во „РОСИЦА“
Во тек се активностите за реконструкција на централната кујна на ЈОУДГ „РОСИЦА“ Ѓорче Петров - Скопје,...
read more