Category Archives: Блог


Завршна сметка 2016


Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен Биланс Посебни податоци Структура на приходи

read more

Завршна сметка 2016


Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен биланс Посебно податоци Структура на приходи

read more

Завршна сметка 2016 година


Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен биланс Посебни податоци Структура на приходи

read more

Решение за употреба на детски списанија и прирачници – донесени по донесување на ПРОГРАМАТА ЗА РАНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ


* Решение за употреба на детски списанија и прирачници – донесени по донесување на ПРОГРАМАТА ЗА РАНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ 1. Интегриран прирачник КРЕАТИВНА ИГРА од авторите: Д-р Лена Дамовска , М-р Ели Маказлиева, М-р Соња Чаловска и Весна Пецева, издавачка куќа ЕДУКА МАК, Скопје. За деца од 4 до 5 години. Решение бр. 11-5230/5 […]

read more

Линк до решенијата за детски списанија и прирачници


За пристап до решенјата во можноста search која се наоѓа во десниот горен агол озачена со икона во вид на лупа , впишете – решенија и ќе Ве пренасочи до скенираните документи. Со почит ЈОУДГ „РОСИЦА“

read more

Ново руво за објект „Кокиче“


Започна реконструкција на дел од ОУ „Ѓорче Петров“ Скопје и негова пренамена во детска градинка.

read more

Презентација и куклена претстава


Во рамките на одбележувњето на 150 години од раѓање на Горче Петров, 70 годишниот именден на нашата општина и 50 години ЈОУДГ „РОСИЦА “ се одржа промоција на сликовницата „Лина и Мина во шумската градинка “ и куклена претстава по мотиви од истоимената сликовница.  

read more

Советот на воспитувачи на „ Росица “


Советот на воспитувачи на „ Росица “ одржа стручен состанок во едукативниот центар на Зоолошката градина – Скопје. Во склоп на тој состанок беше одржана и работилница со што се означи почетокот на проектот „ Насилството и децата “, во сорботка со г-ѓа Филипина Негриевска.  

read more

Нова кујна во „РОСИЦА“


Во тек се активностите за реконструкција на централната кујна на ЈОУДГ „РОСИЦА“ Ѓорче Петров – Скопје, сместена во објектот „Калинка“ на ул. Исаија Мажовски бр.35, во населба Хром.  

read more