Активности

Неделата на забоздравствена заштита

Во соработка со Црвениот крст ја одбележавме Неделата на забоздравствена заштита...

Недела посветена на оралното здравје и здрави заби

Во соработка со Црвениот крст, детската градинка„ Росица “ се вклучи со активности за здравствена едукација

Меѓународен ден на лица со попреченост

ЈОУДГ „ РОСИЦА “ симболично го одбележува 3 - ти Декември - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ.

Краток историјат

ЈОУДГ  „РОСИЦА“  Ѓорче Петров – Скопје е основана во далечната 1965 година со отворање на првите објекти „Кокиче“ и „Сончогледи“.

Во изминатите 50 години растеше и се формираше семејството на градинката „Росица“. Во 1981 година е отворен објектот „Детелинка“, а во 1982 година објектот „Калинка“. Во поновата историја отворени се во 2012 година објектот „Пампурче“, во 2014 година објектот „Рипчиња“ и во 2016 година објектот “Кокиче”.