Активности

Ново руво за објект „Кокиче“

Ново руво за објект „Кокиче“

Започна реконструкција на дел од ОУ „Ѓорче Петров“ Скопје и негова пренамена во детска градинка.

Презентација и куклена претстава

Презентација и куклена претстава

Во рамките на одбележувњето на 150 години од раѓање на Ѓорче Петров

Краток историјат

ЈОУДГ  „РОСИЦА“  Ѓорче Петров – Скопје е основана во далечната 1965 година со отворање на првите објекти „Кокиче“ и „Сончогледи“.

Во изминатите 50 години растеше и се формираше семејството на градинката „Росица“. Во 1981 година е отворен објектот „Детелинка“, а во 1982 година објектот „Калинка“. Во поновата историја отворени се во 2012 година објектот „Пампурче“, во 2014 година објектот „Рипчиња“ и во 2016 година објектот “Кокиче”.

Галерија

No Images