Светскиот ден за подигање на свеста за аутизмот - 2021

По повод одбележувањето на Светскиот ден за подигање на свеста за аутизмот-2 ри Април, стручниот тим на ЈОУДГ ,,Росица'' - Ѓорче Петров
Скопје, подготви презентација на тема ,,Аутизам''.


Печати   Е-пошта