Активности

Меѓународен ден на лица со попреченост

ЈОУДГ „ РОСИЦА “ симболично го одбележува 3 - ти Декември - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ.

Борба против зависностите

Во соработка со Црвениот крст на град Скопје се одбележува месец Ноември, како месец за борба против зависностите.

Пелтечење многу повеќе од заплеткан јазик

ЈОУДГ „ Росица“- Ѓорче Петров - Скопје, подготви презентација на тема „ПЕЛТЕЧЕЊЕ МНОГУ ПОВЕЌЕ ОД ЗАПЛЕТКАН ЈАЗИК“

22 Октомври - Интернационален ден за свесност за пелтечење

Интернационалниот ден за подигање на свесноста за пелтечење 22 Oктомври

Краток историјат

ЈОУДГ  „РОСИЦА“  Ѓорче Петров – Скопје е основана во далечната 1965 година со отворање на првите објекти „Кокиче“ и „Сончогледи“.

Во изминатите 50 години растеше и се формираше семејството на градинката „Росица“. Во 1981 година е отворен објектот „Детелинка“, а во 1982 година објектот „Калинка“. Во поновата историја отворени се во 2012 година објектот „Пампурче“, во 2014 година објектот „Рипчиња“ и во 2016 година објектот “Кокиче”.