Активности

7 Април - Светски ден на здравјето

Одбележување на 7 Април, Светскиот ден на здравјето

Светскиот ден за подигање на свеста за аутизмот - 2021

Одбележувањето на Светскиот ден за подигање на свеста за аутизмот-2 ри Април

Краток историјат

ЈОУДГ  „РОСИЦА“  Ѓорче Петров – Скопје е основана во далечната 1965 година со отворање на првите објекти „Кокиче“ и „Сончогледи“.

Во изминатите 50 години растеше и се формираше семејството на градинката „Росица“. Во 1981 година е отворен објектот „Детелинка“, а во 1982 година објектот „Калинка“. Во поновата историја отворени се во 2012 година објектот „Пампурче“, во 2014 година објектот „Рипчиња“ и во 2016 година објектот “Кокиче”.