Активности

Борба против зависностите

Во соработка со Црвениот крст на град Скопје се одбележува месец Ноември, како месец за борба против зависностите.

Пелтечење многу повеќе од заплеткан јазик

ЈОУДГ „ Росица“- Ѓорче Петров - Скопје, подготви презентација на тема „ПЕЛТЕЧЕЊЕ МНОГУ ПОВЕЌЕ ОД ЗАПЛЕТКАН ЈАЗИК“

22 Октомври - Интернационален ден за свесност за пелтечење

Интернационалниот ден за подигање на свесноста за пелтечење 22 Oктомври

Писмото до кралот

Музичко-драмска претстава во природа "Писмото од кралот"

Неделата за борба против туберкулоза

Во рамките на Неделата за борба против туберкулоза, која се одбележуваше од 14-21 септември...

Денот на општината - 2021

По повод одбележувањето на денот на општината

Краток историјат

ЈОУДГ  „РОСИЦА“  Ѓорче Петров – Скопје е основана во далечната 1965 година со отворање на првите објекти „Кокиче“ и „Сончогледи“.

Во изминатите 50 години растеше и се формираше семејството на градинката „Росица“. Во 1981 година е отворен објектот „Детелинка“, а во 1982 година објектот „Калинка“. Во поновата историја отворени се во 2012 година објектот „Пампурче“, во 2014 година објектот „Рипчиња“ и во 2016 година објектот “Кокиче”.