7 Април – Светски ден на здравјето

Одбележување на 7 Април, Светскиот ден на здравјето