Контакт

Контактирајте не

ЈОУДГ„РОСИЦА“ - Ѓорче Петров - Скопје

Адреса

Ул. Исаија Мажовски бр. 35

Е-пошта

gradinkarosica@yahoo.com

Тел:

02 2035 509

Директор

м-р Даниела Темелкова
Тел: 2035-509 локал 102

Советник секретар

Славица Глушица
Офицер за заштита на личните податоци
Службено лице за посредување со информации од јавен карактер
е-маил: slavica.glushica@
Тел: 2035-509 локал 101
градинка-калинка

Објект ,, КАЛИНКА " Управа

Раководител на објект
Лела Милановска Исаилова

331439729_527933922658208_4759027558339109599_n

Објект ,, Сонце "

Раководител на објект
Јасмина Гачева

детелинка

Објект ,, ДЕТЕЛИНКА "

Раководител на објект
Дијана Бошковска

кокиче

Објект ,, КОКИЧЕ "

Раководител на објект
Весна Митровска

пампурче

Објект ,, ПАМПУРЧЕ "

Раководител на објект
Катерина Цибрева

рипчииња

Објект ,, РИПЧИЊА"

Раководител на објект
Лела Милановска Исаилова

Воспитувач за контакт
Јулијана Јованоска