Авантура со годишните времиња – Пампурче

Нашите другарчиња од група Бисерчиња на возраст од 5 до 6 години од објектот Пампурче ,
уживаа во Авантурата и во истражувањето за годишните времиња ,прифаќајќи го предизвикот на Едуино игратонот.
#едуиноигратон2022
#активност5
#Авантура со годишните времиња