Авантура со годишните времиња

Нашите другарчиња од група Еже на возраст од 4 до 5 години од објектот Кокиче ,
уживаа во Авантурата и во истражувањето за годишните времиња ,прифаќајќи го предизвикот на Едуино Игратонот.
#едуиноигратон2022
#активност5
#Авантура со годишните времиња