Борба против зависностите

Во соработка со Црвениот крст на град Скопје се одбележува месец Ноември, како месец за борба против зависностите.
Нашата градинка се вклучи во кампањата за подигање на свесноста за опасностите од болестите на зависност со едукативни видеа споделени во електронските медиуми.