Едуино Емотивко

Нашите другарчиња од група Печурковци на возраст од 2 до 3 години од објектот Пампурче ,
уживаа во играта со препознавање на емоциите и покажуваа разни емоции на своето лице
прифакајќи го предизвикот на Едуино игратонот.
#едуиноигратон2022
#активност4
#Емотивко