Kуклено-театарска престава од деца за деца „Казна и награда за убаво однесување“.

Во рамките на долгогодишниот проект на нашата градинка „Нашите сунѓерести кукли“ беше реализирана куклено-театарска престава од деца за деца „Казна и награда за убаво однесување“.
Оваа куклена престава збогатена со пригодна приредба беше преставена и пред родителите на дечињата-глумци од група „Печурковци“, од објектот „Пампурче“.
Воспитувач : Катерина Блажевиќ
Неговател : Лилјана Крстева
Музички педагог : Маја Цацановска