Меѓународен ден на лица со попреченост

ЈОУДГ „ РОСИЦА “ симболично го одбележува 3 – ти Декември – МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ.

Живеејќи и работејќи во време кога се повеќе деца имаат потешкотии во развојот и одредени попречености, сакаме да придонесеме во подигнувањето на свесноста за потребите и инклузијата на децата со потешкотии во сите сфери на општестевниот живот.