Насочена активност со деца во рамките на проектот ,,Волшебниот свет на книгите”