Недела на хигиенизација

Ја одбележуваме Неделата на хигиенизација од 08.04.2021 г. – 15.04.2021 г., под мотото „ Хигиената – лична обврска за колективно здравје “, со цел подигнување на свеста за јавното здравје и превенција на болестите поврзани со лоши хигиенски навики.
Во градинката се реализираат здравствено-едукативни активности со децата од сите воспитно-образовни групи и се поставуваат едукативни флаери за родителите.