Неделата на забоздравствена заштита

 

Во соработка со Црвениот крст ја одбележавме Неделата на забоздравствена заштита, добро орално здравје и бисерни насмевки. Нашата градинка се вклучи со низа активности зајакнувајќи ја здравствената едукација на предучилишните деца.