Неделата за борба против туберкулоза

Во рамките на Неделата за борба против туберкулоза, која се одбележуваше од 14-21 септември, градинката Росица во соработка со Црвениот крст се вклучи со активности согласно возраста и можностите на нашите предучилишни деца. Се изработи едукативен флаер за родителите и вработените и се реализираше активност со деца.