Пелтечење многу повеќе од заплеткан јазик

Во рамките на стручното усовршување, стручниот тим на ЈОУДГ „ Росица“- Ѓорче Петров – Скопје ,
подготви презентација на тема „ПЕЛТЕЧЕЊЕ МНОГУ ПОВЕЌЕ ОД ЗАПЛЕТКАН ЈАЗИК“ со што воедно го одбележа Интернационалниот ден за подигање на свесноста за пелтечење.