Полка

Дел од музичкиот настап на дечињата од детската градинка ,,Росица” по повод одбележувањето денот на Општината со изведба на класична музика со орфови инструменти заедно со музичкиот педагог Маја Цацановска.