Први јуни – Меѓународен ден на детето

1ви Јуни
Меѓународен ден на детето
🧍‍♂️🤾‍♀️🤸 👫 👨‍👩‍👦 👨‍👩‍👧‍👦

Децата од нашата градинка Ви испраќаат порака : ,, Сакаме да читаме, ајде да читаме” преку видеото во кое се покажува нивниот труд во проектот ,,Волшебниот свет на книгата”