Реализација на проектна насочена активност ,,Од сложувалка до сликовница”