Соопштение за родители во врска со почеток со работа на новиот објект „Сонце“, во населба Волково