Соопштение за родителите на децата од објектите ,,Кокиче” и ,,Рипчиња”