Свечено отворање на новиот објект „Сонце“ во населба Волково

На ден 16.02.2022 година беше свеченото отворање на нашиот нов објект „Сонце’, во населбата Волоково.

Во семејството на петте градинки на ,,РОСИЦА” денес се приклучи и новиот шестти објект ,,СОНЦЕ” 🌞

Се отворија вратите на градинката ,,СОНЦЕ” во Волково.

Градинката ,,Сонце” над Ѓорче ќе грее, над многу деца таа ќе бдее.
Ова СОНЦЕ силно ќе зрачи, а децата ќе бидат неговите зраци.
Им посакуваме убав и безгрижен престој на сите дечиња !!!