Светскиот ден за подигање на свеста за аутизмот – 2021

По повод одбележувањето на Светскиот ден за подигање на свеста за аутизмот-2 ри Април, стручниот тим на ЈОУДГ ,,Росица” – Ѓорче Петров
Скопје, подготви презентација на тема ,,Аутизам”.