Недела на хигиенизација

Ја одбележуваме Неделата на хигиенизација од 08.04.2021 г. - 15.04.2021 г., под мотото „ Хигиената - лична обврска за колективно здравје “, со цел подигнување на свеста за јавното здравје и превенција на болестите поврзани со лоши хигиенски навики.
Во градинката се реализираат здравствено-едукативни активности со децата од сите воспитно-образовни групи и се поставуваат едукативни флаери за родителите.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

IMG-0749c870ae077afd196eff05051472e9-V.jpg IMG-0f215d4ac1641be5c0d82ddbafd9d47f-V.jpg IMG-124ec3efcc43f050f993179463be165c-V.jpg

IMG-25517e8856a4ee9ea936ef06b22bae5e-V.jpg IMG-27b996c2f03d0162568c1820f7e99cf2-V.jpg IMG-2d6b34301f218ab5f44ce4739f6f24fe-V.jpg

IMG-33a65003706c92b75fcfa6b7d1e25473-V.jpg IMG-37656489d249f75cd344edfb1af4f88a-V.jpg IMG-3c6c6dd1a98d9af80a3e77cb293869bf-V.jpg

IMG-3cc0ea703d8aae921794cdf77b9949b9-V.jpg IMG-41e1aae8e731efd6a1e6b29d89e1a38e-V.jpg IMG-55a0f32f110135da55a66fd8ce79b594-V.jpg

IMG-6891374478426eeaabd2c3f0d8123e47-V.jpg IMG-6dc39a9f59bdbc410635f671081c40e5-V.jpg IMG-78cd83fc622e3c3ee694638bc5c8f141-V.jpg

IMG-7988e4ce92ff471eb61b4610d2ed6f3d-V.jpg IMG-7b18a95997d72fa1750a0b9aa89c640d-V.jpg IMG-842ab7dbd55f4a98902237a5d95afc47-V.jpg

IMG-84ef3eaee29f6f15605b356e2fa72724-V.jpg IMG-8a3ee972939c947fbb79962f936e10a4-V.jpg IMG-8a51632c07e403da5d939219178a0cb2-V.jpg

IMG-8ff2c46016a51c0d5806f879871de36c-V.jpg IMG-90dbf39a523edb86d46eb0fc6cf3f77e-V.jpg IMG-9b4b6884acf4b4ffb86fb60c45424f7b-V.jpg

IMG-a26439e57934e8f0856e9b13659c3d44-V.jpg IMG-ad1189887173a7861539120877195e59-V.jpg IMG-b129f2c86c27da36779c80414ee77fd3-V.jpg

IMG-ba5c17f791d5a2b06cf479a71c93c40d-V.jpg IMG-c43ee471ee084beb0c4976959e9faa3b-V.jpg IMG-d57208ff105dcb3dad68843712e3b024-V.jpg

IMG-dda29c6f707a685af6551a8234c494cd-V.jpg IMG-e25b7b9403280c529a95dd95bdcfee7e-V.jpg IMG-e688e1249e95bd669fbe498685aa0392-V.jpg

IMG-f5f7390c2ae30cabd3521d81cb93fa18-V.jpg IMG-f90576788d9c4b5c0a768cc02a518344-V.jpg IMG-fbe044a988a2b7c1cf0c8922b8675a65-V.jpg

IMG-fe5f976cbb57dc684c7ab67be8bcb88f-V.jpg

Печати