ПРЕМИЕРА на куклено-театарската престава „Првата пролет на младунчињата“

Нашата градинка подготви куклено-театарска престава која ќе ја проследат децата во сите наши објекти. Оваа престава покрај забавниот карактер проткаена е со мноштво воспитно-едукативни пораки и прекрасна музика. Во изведба е на воспитно-образовниот тим на објектот „Калинка“, по адаптираното сценарио на психологот Емилија Шереметкоска и музика на музичкиот педагог Маја Цацановска. Сценографијата и куклите се […]