Денот на општината – 2021

По повод одбележувањето на денот на општината Ѓорче Петров, децата од нашата градинката  настапија со неколку точки и ја збогатија програмата за настанот.