Известување за родителите за прием на деца во објект „Сонце“, населба Волково

           Почитувани родители,

Ве известуваме дека списоците на примени деца во новоотворениот објект „Сонце“ се истакнати на главниот влез на градинката во Волково.

За сите подетални информации обратете се кај раководителот на објектот „Сонце“